Grattisannons från 69 kronor

Här bokar du din grattisannons!

 

Grattisannons för dig som vill gratulera barn eller vuxen. För att ditt material ska komma med i rätt nummer av vår tryckta tidning behöver vi din bild senast klockan 10 tre vardagar före publiceringsdatum. Observera att stopptiderna kan ändras i samband med helgdagar.

Jönköping Nu ges ut torsdagar, Finnveden Nu, Västboandan och Höglandet Nu onsdag. Vi behöver ha ditt material senast kl. 10 tre vardagar före publiceringsdag. Material som inkommer efter stopptid, publiceras efterföljande vecka.
Vi ser helst att det är jpg-format. Filnamn får inte innehålla å, ä, ö eller mellanslag. Bilden får inte vara mer än tio megabyte.
Filer måste vara mindre än 10 MB.
Tillåtna filtyper: jpg.
En person: 69 kronor per publikation. Två personer: 99 kronor per publikation.